Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla nas priorytet, a tym samym informujemy w tym miejscu o prawach, które Państwu przysługują:

  1. Administratorem Państwa danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Anna Krygier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Krygier METRO - NIERUCHOMOŚCI, z siedzibą w Bydgoszczy (85-070), ul. Marszałka Focha 18.

  2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane osobowe zbierane były tylko w zakresie niezbędnym dla wskazanego celu i przetwarzania danych osobowych tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

  3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  4. Zgodnie z RODO Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami mającym na celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy nabycia/zbycia, wynajmu/najmu, uczestniczeniu w ich wykonaniu przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, art. 6 ust. 1 pkt. c i art. 6 ust. 1 pkt. f. Administrator zobowiązany jest do dbania o to, aby dane zbierane były tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu.

  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym jest jej zawarcie.

  6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: pracownicy, (współpracownicy) Administratora, osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. zleceniobiorcy, dostawcy hostingu), notariusze oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają Państwa dane osobowe.

  8. Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi związanej z zawartą umową, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych).

  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza europejskim obszarem gospodarczym.


Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@metro.bydgoszcz.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem